Geen zelfvertrouwen?
Teveel prikkels?
Hoog gevoelig?
Boosheid?
Ik en de ander

Kindertherapie

Centrum Chai behandelt kinderen die problemen ervaren, zoals kinderen die zelfvertrouwen missen. Kinderen moeten de ruimte hebben om zichzelf te ontplooien zonder daarbij geremd te worden. Als kinderen zich niet vrij of veilig voelen, kunnen ze op den duur op slot gaan zitten. Een lichaam kan dan veel vertellen. Lichamelijk contact kan ze een gevoel van ‘aarden’ geven.
Via massagetherapie en de methode  “teken je gesprek” kunnen kinderen problemen loslaten en hun zelfvertrouwen weer terugkrijgen, zodat ze sterker in het leven komen te staan.