Geen zelfvertrouwen?
Teveel prikkels?
Hoog gevoelig?
Pijnklachten?
Boosheid?
Ik en de ander

Kindertherapie en massage

Massagetherapie voor kinderen met klachten

Kinderen maken overuren in hun hoofd. Er zijn zoveel prikkels: op school, op tv, tijdens sport en alle nieuwe dingen die ze leren. Constant moeten ze zich aanpassen aan anderen en zoeken naar een balans tussen vriendjes en zichzelf. Niet ieder kind kan dit even goed. Sommige kinderen wordt het teveel als ze onvoldoende tijd vinden om alle indrukken te verwerken. Het gevolg is dat ze niet zo lekker in hun vel zitten, hoofdpijn, buikpijn of nachtmerries krijgen, omdat ze niet in staat zijn om alle emoties te verwerken.

Als ouder wil je contact maken met je kind. Praten helpt niet altijd, omdat je kind het zelf ook niet goed weet. Spel en massage zijn een goede manier om deze problemen aan te pakken.

Kinderen laten aarden geeft ze zelfvertrouwen

Centrum Chai behandelt kinderen die problemen ervaren, zoals kinderen die zelfvertrouwen missen. Kinderen moeten de ruimte hebben om zichzelf te ontplooien zonder daarbij geremd te worden. Als kinderen zich niet vrij of veilig voelen, kunnen ze op den duur op slot gaan zitten. Een lichaam kan dan veel vertellen. Lichamelijk contact kan ze een gevoel van ‘aarden’ geven. Via massagetherapie kunnen kinderen problemen loslaten en hun zelfvertrouwen weer terugkrijgen, zodat ze sterker in het leven komen te staan.