Begeleiding bij ziekteverzuim
Kostenbesparing

Present Child Methode®

Methode Present Child® vertaalt de ‘verborgen boodschap’

De spiegel die je kind je voorhoudt, is eigenlijk een deel van je eigen leven. We hebben tal van gedachten of gevoelens. Gedachten die belemmerend zijn voor de harmonie van ons welzijn, leiden tot blokkades. We blokkeren letterlijk onze levensenergie. Maar stel je nu voor dat je kind deze blokkades heeft om jou iets te vertellen? De methode Present Child® (Fluisterkind) creëert weer een balans tussen lichaam en geest, tussen ouder en kind, zodat je kan genieten van het elkaar.

Kinderen laten zien wat ouders nodig hebben

De methode Present Child® laat zien dat kinderen zich net zo intens en actief inzetten voor ons levensgeluk als wij voor dat van hen. Helder en nauwkeurig geven kinderen met hun gedrag, spel, (leer)ontwikkeling en/of klachten uitdrukking aan datgene wat hun ouders nodig hebben op hen levensweg. Een kindertolk ‘vertaalt’ de signalen die kinderen afgeven, zodat de ouders kunnen begrijpen wat er van hen in hun eigen leven wordt gevraagd.
Door te handelen naar die boodschap, die onbewust en zonder woorden wordt uitgezonden, worden we liefdevolle, krachtige mensen en evenwichtige opvoeders. Precies dat is het wat kinderen uit liefde voor ons en in hun eigen belang vragen. Het mooie is dat de stappen die ouders in hun eigen leven ondernemen, niet alleen henzelf ten goede komen, maar ook direct positief doorwerken op het welzijn van de kinderen. Kinderen spiegelen namelijk ook dat het goed gaat!

Gecertificeerd kindertolk

Jannie Klaren is een gecertificeerd kindertolk. Zij is er in getraind om de boodschap van kinderen zo te ‘vertalen’ dat volwassenen deze kunnen begrijpen. De methode Present Child® is er op gericht inzicht te verwerven in een onbewust deel van je leven, een zogenaamde blinde vlek. Uiteraard krijg je – indien nodig of gewenst- bij het consult of tijdens de oudercursus ook adviezen hoe je de aanwijzingen van je kind concreet kunt toepassen in jouw leven, relatie, werk of de opvoeding.

Deze methode wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar